top of page

Referat Generalforsamling
Tid: Torsdag d. 18. januar 2024. Kl. 19.30

Sted: Revlingen, Nørregade 15, 9632 Møldrup
Dagsorden:
-
Valg af dirigent – Dorthe Heidmann
-
Valg af protokolfører- Linda Albertsen
-
Årsberetning v. Dorthe Heidmann- se vedhæftede. Godkendt
-
Regnskab v. Lone Hauris - Godkendt
-
Indkomne forslag- ingen
-
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Thomas Heie Berg (Ønsker genvalg) - genvalgt
Dorthe Heidmann (Ønsker genvalg) - genvalgt
Bolette Skov Jensen (Ønsker genvalg)- gevalgt
Karin Hedegaard Nielsen - (Ønsker ikke genvalg)
Lone Hauris (kasser) valgt
-
Valg af 1 - 2 suppleanter for 1 år
Susanne Thoft Jensen - genvalgt
Valg af revisor for 2 år
Kirstine Glarman -gevnalgt
-
Valg af revisorsuppleant for 1 år
Gurli Bech- genvalgt
-
Valg af Kasser
Lone Hauris - genvalgt
-
Evt.- intet.

bottom of page